Klik op 'Locatie gebruiken toestaan', om deze website goed te kunnen gebruiken.

studentenMet “Het geheim van Heerlen” hebben wij het doel voor ogen om regionale geschiedenis en omgevingskennis onder leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs en leerlingen uit brugklassen van het middelbaar onderwijs te stimuleren. Het project is gebaseerd op het stimuleren van onderstaande vier pijlers:

  • Wereldoriëntatie;
  • Taal;
  • Historisch besef;
  • Verbinding met de buitenwereld (d.m.v. nieuwe technologieën);

Andere benadering

‘Het geheim van Heerlen’ is een andere benadering van onderwijs genieten. De leerlingen zitten niet met hun neus in de boeken, maar beleven de geschiedenis buiten in hun eigen omgeving.

  • Vak: Geschiedenis
  • Tijdvak: Tijd van wereldoorlogen
  • Doelgroep: Groep 7/8
  • Tijdsduur: 2 lesuren
  • Groeperingsvorm: Viertallen

Lesbrief

Vanaf eind augustus 2014 bieden wij ook een lesbrief aan, waardoor de route van ‘Het geheim van Heerlen’ op een duidelijke manier is te gebruiken binnen het onderwijs. Aan de hand van aanvullende opdrachten gaan we dieper in op de locaties en de regionale geschiedenis.